Restregering niet transparant over militaire inzet Syrië

Door Peter De Roover op 18 juli 2019, over deze onderwerpen: Syrië, Leger, Militaire operaties
Peter De Roover

Twee maanden: zo lang duurde het voor de regering in lopende zaken het parlement inlichtte over de vraag van de Verenigde Staten om extra troepen in te zetten in Syrië. Dat bleek in de commissie Defensie die donderdag in allerijl werd georganiseerd. “Het is onaanvaardbaar dat deze regering – die geen enkel democratisch draagvlak heeft – een dergelijke vraag niet onmiddellijk aan het parlement overmaakt”, aldus fractievoorzitter Peter De Roover.

De Belgische regering in lopende zaken heeft op 23 mei een brief gekregen van de Amerikaanse overheid met de vraag om extra troepen in te zetten in Syrië. Dat heeft minister van Defensie Didier Reynders (MR) donderdag toegegeven tijdens een zitting van de commissie Defensie die op vraag van de N-VA was samengeroepen. Volgens Peter De Roover heeft de minister deze belangrijke informatie te lang voor het parlement achtergehouden. “Het is geen kleinigheid als de VS ons vraagt om extra troepen in te zetten in Syrië. Zo’n uitzonderlijke vraag moet zo snel mogelijk in het parlement besproken worden, zeker wanneer de minderheidsregering in lopende zaken zit.”

Veranderende situatie in Syrië

De regering en verschillende partijen in het parlement hebben al herhaaldelijk bevestigd dat ze geen grondtroepen naar Syrië willen sturen. “Maar dat is geen excuus om het parlement niet in te lichten over zo’n expliciete vraag van de VS”, vervolgt De Roover. “De standpunten van de partijen zijn mogelijk niet veranderd, de situatie in Syrië is dat wel. Bovendien lopen we het risico dat de VS zijn troepen terugtrekt, mogelijk zelfs zonder Europa in te lichten. Als er dan zo’n vraag naar troepeninzet komt, vereist dat een publiek debat.”

Geen respect voor democratie

“Het is bijzonder spijtig dat deze regering in lopende zaken zo weinig openheid aan de dag legt”, vindt De Roover. “Als een vraag van onze belangrijkste bondgenoot naar militaire inzet van Belgische soldaten al niet spontaan wordt voorgelegd aan het parlement en als een bevoegde minister pas na lang aandringen naar het parlement komt, dan vrees ik dat deze restregering een attitudeprobleem heeft.” De Roover is dan ook blij dat de N-VA de samenstelling van de parlementscommissies voor het reces kon afdwingen. “De noodzaak daarvan is deze week meermaals aangetoond, het meest treffend vandaag in de commissie Defensie.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is