Ecorealisme verzoent ecologie met economie

Door N-VA op 21 mei 2019, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2019
V-dag ecorealisme

Het klimaat en energie zijn thema’s die iedereen aanbelangen. De N-VA neemt met het ecorealisme een duidelijk standpunt in dat ecologie en economie met elkaar verzoent. Oplossingen moeten betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam zijn. Lees onze 10 speerpunten over ecorealisme. En bekijk het animatiefilmpje van één minuut onderaan.

Ontdek onze speerpunten voor ecorealisme

  1. Onze energiemix moet betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam zijn. Veiligheid blijft daarbij de prioriteit.
  2. Elke technologie krijgt de nodige groeikansen en wordt beoordeeld op haar merites. Zonder op voorhand voorkeuren te uiten of pistes uit te sluiten.
  3. De twee jongste kernreactoren moeten minstens 10 jaar langer openblijven als we willen dat het licht blijft branden. Een nieuwe kerncentrale is bespreekbaar als dat economisch rendabel is.
  4. De energiefactuur moet transparant zijn, en geen verdoken belastingbrief. Het moet duidelijk zijn wat je betaalt: de effectieve stroom en de distributie daarvan, of de ondersteuning van het beleid (klimaatmaatregelen). 
  5. In de strijd tegen klimaatverandering moeten we terug naar de essentie. Met een substantiële vermindering van onze CO2-uitstoot daar waar het kan, en op een kostenefficiënte manier. Maar klimaatbeleid houdt ook in dat we inzetten op adaptatie en dus voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Geen dure beloftes, maar daadkracht.
  6. Klimaatverandering is een probleem dat we bij uitstek mondiaal aanpakken. Via innovatie ontwikkelen we nieuwe technologieën die ook in de rest van de wereld toepassing kunnen vinden. Zo kunnen we ten gronde het verschil maken en de CO2-uitstoot drastisch terugdringen.
  7. Milieubeleid kost geld en dus hebben we een gezonde economie nodig. Dat beleid moet uiteraard stoelen op een eerlijke kosten-batenanalyse. Ecologie mag geen religie zijn.
  8. Door in te zetten op innovatie kunnen we oplossingen aanreiken. Zo kan biotechnologie de groeiende vraag naar voedsel helpen inlossen.
  9. De N-VA zet in op meer, betere en toegankelijke natuur. We realiseren 10.000 hectare extra bosuitbreiding en zoveel mogelijk substantiële groenfaciliteiten voor zorginstellingen en scholen.
  10. Van een wegwerpeconomie gaan we naar een circulaire economie. Afval wordt een grondstof. We verkleinen onze afvalberg door minder afval te produceren, beter te sorteren, te composteren en te recycleren.

Word ecorealist in 1 minuut

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is