De beste reclame voor een bedrijfsoverdracht is een succesvol ondernemersverhaal

Door Grete Remen op 26 oktober 2018, over deze onderwerpen: Economie, KMO-beleid, Ondernemen

Via een ludieke radiospot proberen Nadine en Mark hun bakkerij Bread Pitt over te laten. Voor het 7de jaar op rij promoot Vlaio de ‘Week van de Bedrijfsoverdracht’. Echter, zolang het werk in die bakkerij geen rooskleurige toekomst en onbezorgde oude dag oplevert voor de toekomstige overnemer, zal die zoektocht tevergeefs zijn.

Gebrekkige sociale bescherming

Wie wil vandaag de dag überhaupt de warme bakkerij om de hoek overnemen, wanneer er op het einde van rit gemiddeld een pensioen van amper 860 euro per maand wacht? Wanneer rusten tijdens ziekte een illusie is, 65% van de ondernemers werkt verder bij ziekte, en er volgens 70% van de bedrijven onvoldoende geschikte werknemers zich aanbieden om de onderneming te helpen groeien?

Het huidige ondernemersklimaat zorgt voor een record aan zelfstandigen die na de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar blijven verder werken. Een lot dat ook Nadine en Mark staat te wachten als hun zaak niet wordt overgenomen. Zo is op slechts 5 jaar tijd het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd met ruim 1/3e gestegen. Van 78.895 in 2012 tot 105.649 in 2017. Wat betekent dat momenteel 10% van onze zelfstandigen blijft werken na hun 65e levensjaar.

Continuïteit van Vlaamse bedrijven en jobs

Nadine en Mark zijn lang niet alleen: 27,4% van onze zelfstandigen is een 55-plusser. En de vergrijzing blijft maar doorgaan. Om het met de woorden van VLAIO te zeggen: ‘een hele generatie zaakvoerders nadert de pensioenleeftijd.’ De continuïteit van onze Vlaamse kmo-motor komt hierdoor in gevaar.

Jong ondernemerstalent is daarom broodnodig. Niet alleen om innovatie ondernemingen te starten, maar ook en vooral om onze Vlaamse parels over te nemen. 70 – 90% van de bedrijven die werden overgenomen doen het vijf jaar later nog altijd goed en groeien verder. Ook levert een overname verzekerde werkgelegenheid op. Zo bewijzen de 10 arbeidsplaatsen die gemiddeld mee overgaan bij een bedrijfsoverdracht.

Bedrijfsoverdrachten onder druk

Dat overnames belangrijk zijn voor de continuïteit van onze economie staat dus buiten kijf. Toch worden ondernemers door hun gebrekkige sociale statuut gedwongen om langer te werken dan nodig en hun bedrijf pas over te geven nadat hun appeltje voor de dorst binnen is. Hoe langer men wacht met de overname, hoe moeilijker het wordt. Zo zien we in Vlaanderen nog steeds kerngezonde bedrijven en de bijhorende jobs verdwijnen.

Dat gebrekkige en onzekere sociale statuut is tevens de reden die jongeren afschrikt om in het ondernemerschap te stappen. Het werknemersstatuut is dan aantrekkelijker. Om nog maar te zwijgen over het ambtenarenstatuut met een gemiddeld pensioen van 2600 euro per maand en tientallen ziektedagen per jaar bovenop de reeds riante verlofregeling. Ironisch genoeg staan degenen met het gebrekkigste statuut in voor de betaling van het aantrekkelijkste statuut. Het spreekt boekdelen dat we volgens het WEF slechts op de 85e plaats van de 140 staan inzake ‘attitude t.o.v. ondernemerschap’.

Gunstig ondernemersklimaat

Vlaanderen focust tijdens deze week van de bedrijfsoverdracht op haar flankerend beleid waarmee ze ondernemers ondersteunt.  Toch hebben deze acties onvoldoende effect om het ondernemersklimaat structureel te verbeteren. Daarvoor zijn sociale en fiscale initiatieven nodig. Die bevoegdheden liggen federaal. Uitgerekend deze week leent zich voor een sterk en gezamenlijk, Vlaams en federaal, signaal naar ondernemers toe.

Als we Nadine en Mark, en met hun alle ondernemers, een dienst willen bewijzen dan moeten we het probleem bij de wortel aanpakken: een verbetering van het  sociale statuut van zelfstandigen. Want dit is de grootste drempel voor kandidaat-overnemers! Veeleer dan een radiospot of hun op de vingers te tikken voor een vergeten prijskaartje van een eclair of seizoensgebonden pompoentaartje dienen we ondernemers een volwaardige sociale bescherming te geven. Dat kan alleen maar door de sociale statuten van elke werkende gelijk te trekken.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is