"Goede rekeningen maken goede vrienden"

Door Wouter Raskin op 27 december 2016, over deze onderwerpen: Sociale Zaken

Burgers van sommige landen buiten de Europese Unie kunnen gebruik maken van de Belgische geneeskundige zorg. De kosten hiervan worden vervolgens teruggevorderd van het land waar zij sociaal verzekerd zijn. “Maar niet alle landen zijn even goede betalers”, zegt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin. Hij wil meer duidelijkheid van bevoegd minister De Block.

België heeft met een tiental niet-EU-landen bilaterale overeenkomsten gesloten die concrete afspraken bevatten op het vlak van geneeskundige zorg. De afspraken maken het mogelijk dat burgers, die in deze landen sociaal verzekerd zijn, toegang kunnen krijgen tot onze geneeskundige zorg. De factuur wordt vervolgens doorgestuurd naar het desbetreffende land. In 2015 ging het zo om iets meer dan € 405.000, een toename tegenover de € 254.000 van 2010.

Slechte betalers?

Uit cijfers van minister De Block blijkt nu dat die terugvordering niet altijd even succesvol verloopt. N-VA-Kamerlid Wouter Raskin: “Macedonië heeft sinds 2010 nog niets terugbetaald. Het is onduidelijk wat hier de reden voor is. Ook van enkele andere landen, zoals Tunesië, moeten we nog wat geld, al gaat het soms om kleine bedragen.”

Het meest opvallend zijn evenwel de cijfers voor Marokko en Kosovo. Van die landen moest de voorbije jaren geen eurocent teruggevorderd worden. “Wellicht is overeengekomen dat ons land alle kosten draagt. In dat geval hoeft er niets terugbetaald te worden. Ik vraag mij echter af of zo’n systeem geen aanzuigeffect creëert op Marokkanen en Kosovaren om naar België te komen voor medische verzorging. Misschien is het tijd om de bilaterale overeenkomsten opnieuw tegen het licht te houden?”, aldus Raskin die minister De Block hierover zal ondervragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is