Starters, blijvers én groeiers

Door Grete Remen op 22 december 2016, over deze onderwerpen: Economie, KMO-beleid

Di Rupo halveerde overlevingskansen van Vlaamse starters

Slaagkansen Vlaamse ondernemers terug in stijgende lijn

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger en ondernemer Grete Remen (N-VA) stelt vast dat het ondernemersklimaat in Vlaanderen gestaag verbetert. Dat leidt ze af uit de cijfers die ze verzamelde bij Vlaams Minister voor Economie Philippe Muyters over de slaagkansen van startende ondernemers. “De overlevingsgraad - het aandeel startende ondernemingen dat na 5 jaar nog actief is - van Vlaamse ondernemingen die in 2011 opgericht werden bedraagt slechts 36 %, daar waar dit de jaren voorheen nog meer dan 66% bedroeg, zelfs in volle bankencrisis”, zegt Remen. “De overlevingskansen van de Vlaamse starters tijdens het tijdperk Di Rupo zijn met andere woorden zo goed als gehalveerd. Toen sneuvelde jaar na jaar het droevige record van het aantal geschrapte ondernemingen.”

De jaren 2011 tot 2014 werden gekenmerkt door steeds meer geschrapte ondernemingsnummers – falingen en stopzettingen dus - om tijdens het laatste jaar van de regering Di Rupo in 2014 het trieste record van 37.249 te halen. Het totaal  aantal geschrapte ondernemingsnummers in Vlaanderen in de jaren 2011 tot 2014 kwam daardoor op liefst 131.232.

Vorig jaar begon de kentering en daalde het aantal schrappingen met 13% procent. “Vooral federaal hadden we voorheen te maken met een hoge belastingdruk en heel wat – zelfs retroactief ingevoerde - pestbelastingen. Nu heeft er op federaal vlak een cultuuromslag plaatsgevonden en wordt er zowel Vlaams als federaal een beleid gevoerd dat ondernemerschap wil steunen en daartoe de nodige daadkracht aan de dag legt.”, aldus Remen.

Als Vlaams parlementslid verwijst ze specifiek naar de ondernemerschapsbevorderende maatregelen die de Vlaamse regering onder impuls van Minister Muyters neemt en die intussen op kruissnelheid zitten. Dat betreft onder meer het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid, ook wel Hermesfonds genoemd en de 100 miljoen euro die hij dit jaar vrijmaakte voor projectenondersteuning inzake ambitieuzer ondernemerschap, maar ook het actieplan ondernemend onderwijs en de actie ‘Maak werk van je zaak’ - in samenwerking met de VDAB.

Volksvertegenwoordiger Grete Remen doet nog heel wat vaststellingen op basis van de cijfers:

 

* de overlevingsgraad van startende Vlaamse ondernemingen in 2011 na vijf jaar is nog steeds het hoogst in West-Vlaanderen (38,09%) en het laagst in Vlaams-Brabant (35,11%).

* de levensduur van startende Vlaamse ondernemingen in 2011 is gemiddeld het kortst in de horeca, in de zorg- en in de financiële en verzekeringssector.

* de overlevingsgraad van startende Vlaamse ondernemingen in 2011 na vijf jaar is het hoogst in de sektoren winning van delfstoffen, landbouw en nutsvoorzieningen

 

Grete Remen: “Minister Muyters zet in op zogenaamde levenscyclusbegeleiding voor alle ondernemingen.  Via een overheidsopdracht werden Voka, Unizo, de Vlaamse Confederatie Bouw, Ernst & Young en NSZ aangeduid om een volwaardig aanbod in elke levensfase van de ondernemer te bieden: prestart, start, groei, opvolging en overdracht, dreigende moeilijkheden en de zoektocht naar financiering of nood aan vernieuwing en innovatie. Ondernemerschap stimuleren en aanmoedigen is van groot belang, de essentiële uitdaging zit er vooral in om ondernemerschap op lange termijn te steunen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is