De toekomst van Vlaanderen is verbonden met de Europese Unie

Door N-VA op 21 mei 2019, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2019
europa

De toekomst van Vlaanderen is onlosmakelijk verbonden met de Europese Unie. Europa is de voorbije 60 jaar de motor geweest van vrede, vooruitgang en welvaart. De N-VA wil de sociaal-economische en politieke kansen van de Europese samenwerking benutten en vormgeven. Lees onze 8 speerpunten over Europa. En bekijk het animatiefilmpje van één minuut onderaan.

Ontdek onze speerpunten voor Europa

  1. De N-VA werkt aan een Nieuwe Weg voor beter bestuur. Dat betekent een haalbare en gedragen Europese samenwerking die welvaart schept voor Vlaanderen. We werken aan een Unie die focust op de gedeelde uitdagingen van de lidstaten, gebaseerd op schaalvoordelen en meerwaarde.
  2. Met een positieve ingesteldheid en kritische blik houden we de vinger aan de Europese pols. De N-VA werkt aan een alternatief voor het kritiekloze eurofiele geloof in een Europese superstaat en de eurosceptische krachten die de EU willen vernietigen. Onze constructief-kritische houding is broodnodig om de Europese samenwerking in de toekomst veilig te stellen.
  3. Wij kiezen voor een assertief Europa dat beschermt, ongecontroleerde migratie aanpakt, de buitengrenzen versterkt en de veiligheid van zijn burgers garandeert. Een Europa dat voluit inzet op jobs, zijn economie versterkt en grenzen durft te stellen zonder protectionistisch te zijn. En een sterke Europese munt in een eurozone waar er duidelijke afspraken zijn die worden nageleefd.
  4. De N-VA wil een Europa dat eenheid in verscheidenheid boven eenheidsdenken plaatst. Een Europa dat ons erkent en waarin wij onszelf herkennen. Verschillende economische en culturele realiteiten vragen om maatwerk. Wij willen een EU die realistische doelstellingen nastreeft, overbodige regeldruk tegengaat en eerst uitvoert wat reeds beslist is alvorens nieuwe wetgeving voor te stellen.
  5. In de Europese samenwerking kiezen lidstaten wat ze samen doen, niet omdat ze moeten maar omdat ze dat willen. Daarbij moeten wetgeving en beleid zo dicht mogelijk bij de burger worden gemaakt en uitgevoerd. Een Europese samenwerking is aangewezen wanneer ze meerwaarde kan bieden, gedeelde uitdagingen aanpakt en er duidelijke schaalvoordelen zijn waardoor de Unie in staat is doeltreffender op te treden dan lidstaten afzonderlijk.
  6. De N-VA pleit voor een Europese Unie die elke euro twee keer omdraait alvorens die uit te geven. Want goed besteed geld leidt tot degelijke investeringen. Daarom moet er een shift komen naar toekomstgericht beleid en moeten traditionele beleidsdomeinen zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid aanzienlijk hervormd worden.
  7. De EU moet onze identiteit, democratie en onze Westerse normen en waarden – met de Verlichting als basis-beschermen en uitdragen.
  8. Dat betekent ook dat de EU haar stem krachtig moet laten horen over de Catalaanse politieke gevangenen.

Vaar mee op de Europese koers van de N-VA in 1 minuut.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is