"Ik ben maar een gewone man. Ik begrijp dit niet en ik weiger dit te begrijpen."

Door Wouter Raskin op 23 februari 2018, over deze onderwerpen: Sociale Fraude

Na het schandaal rond daklozenorganisatie Samusocial dook deze week een nieuwe affaire op. Ditmaal rond de vzw Gial, die de informatica van de stad Brussel beheert. Een audit bracht aan het licht dat GIal-directeur Leroy 18 jaar lang bijkluste als consultant voor de vzw. Voor zijn diensten mocht hij 1000 euro factureren. Per dag.

Toen het nieuws bekend raakte, gaf minister Johan Van Overtveldt de fiscus meteen de opdracht om de vzw Gial grondig door te lichten. Dat onderzoek focust uiteraard op de fiscale aspecten. Maar ook het sociale luik roept grote vragen op, onder meer over mogelijke schijnzelfstandigheid. Tijdens de plenaire vergadering van donderdag 22 februari legde N-VA-Kamerlid Wouter Raskin dan ook enkele vragen voor aan minister van Sociale Zaken Maggie De Block. Hij wilde weten of zij en haar collega, staatssecretaris Philippe De Backer, hun diensten eveneens zouden opdragen om een onderzoek op te starten naar sociale fraude bij de vzw Gial en andere aan de stad Brussel verbonden vzw's. Haar antwoord was duidelijk: de RSZ zal de vzw's één voor één uitspitten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is