Individuele outplacementbegeleiding cruciaal voor ontslagen werknemers

Door Jan Hofkens op 1 december 2015, over deze onderwerpen: Arbeidsmobiliteit, Outplacement, Werk, Zesde staatshervorming

Ongeveer vijftig procent van de ontslagen werknemers die een outplacementbegeleiding hebben gevolgd, zijn al na drie maanden opnieuw aan het werk. Dat zegt Vlaams parlementslid Jan Hofkens (N-VA) op basis van het antwoord op een parlementaire vraag aan minister Muyters. “De cijfers bewijzen de efficiëntie van outplacement als activeringsinstrument, maar er is nog ruimte voor verbetering. Na één jaar tijd is immers 45 procent nog steeds niet opnieuw aan de slag. Een individuele begeleiding op maat is daarom aangewezen, evenals het opvolgen van de kwaliteit en doeltreffendheid van het outplacementaanbod. Dit zal de arbeidsmarktpositie van de ontslagen werknemers versterken en hun kansen op wedertewerkstelling verhogen.”

Philips Turnhout wil tegen eind volgend jaar 159 extra banen schrappen. Voor de ontslagen werknemers is outplacementbegeleiding cruciaal om hen zo snel mogelijk opnieuw aan een job te helpen. Dit is geheel van diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan een ontslagen werknemers worden verleend om hen de kans te geven zich te heroriënteren en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Uit het antwoord op de parlementaire vraag van Hofkens blijkt immers dat vijftig procent van de ontslagen werknemers die outplacement hebben gevolgd, drie maanden na het beëindigen van de begeleiding opnieuw aan het werk is. Jan Hofkens: “Deze bemoedigende resultaten bewijzen de efficiëntie van outplacement als activeringsinstrument, maar er is nog ruimte voor verbetering. Outplacement is op dit moment vaak een groepsgebeuren. Eerdere studies tonen echter aan dat de begeleiding pas efficiënt wordt van zodra deze afgestemd is op het profiel en de noden van de werkzoekenden. Waar dit mogelijk is, dient dan ook een individuele begeleiding op maat te worden voorzien om de arbeidsmarktpositie van de werknemer te versterken.”

Uit de cijfers blijkt eveneens dat de uitstroom naar werk na zes maanden met slechts enkele procentpunten toeneemt, namelijk tot 51 procent. Na twaalf maanden bedraagt dit cijfer 55 procent. Jan Hofkens: “Aangezien de uitstroomcijfers na zes tot twaalf maanden niet spectaculair stijgen, toont dit aan dat voornamelijk de eerste drie maanden na het ontslag cruciaal zijn voor de verdere loopbaan. Zowel de kwaliteit als de doeltreffendheid van het outplacementaanbod moet daarom steeds nauw worden opgevolgd, en waar mogelijk verbeterd worden. Zo kan onder meer gedacht worden aan een verhoogde inzet op intersectorale outplacement om de heroriëntatie naar andere sectoren te bevorderen. Dit draagt bij tot een hogere arbeidsmobiliteit, wat zich zal vertalen in verbeterde uitstroomcijfers.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is